Projekt leírása

A volt Sajószentpéteri üveggyár átalakítása ipari központtá az ÉMOP 1.1.1 pályázati támogatással

A volt Sajószentpéteri Üveggyár telephelyén 1890-től folyt ipari termelés. Az üveggyár 1994-ben, a Pannonglass Rt. tulajdonában lévő Sajószentpéteri Üveggyár felszámolása után a Sajómenti Kvarc Rt. tulajdonába került (akkori nevén Sajószentpéteri Üveggyár Rt). Ekkor még folyt a termelés a gyártelep területén, de nem sokkal ezután megkezdődött az Rt. végelszámolása. A telephelyet a végelszámolás megkezdése előtt értékesítették az orosházi Egyesült Magyar Csomagolóüveg (EMCS) Kft.-nek, mely 1999. február 4-én megszüntette a termelő tevékenységet.
A Sajó- Glass Kft. legfőbb stratégiai célkitűzése a Sajószentpéteri 1728-as hrsz-ú, terület hasznosítása. A stratégiai tervekben egy magas színvonalú ipari- logisztikai- szolgáltató központ kialakítása szerepel, amely hozzájárul a térség és Sajószentpéter város iparának fellendítéséhez és a környék munkaerőpiaci problémáinak megoldásához. Ehhez azonban jelentős fejlesztések szükségesek, hiszen a barnamezős terület jelenlegi állapotában nem alkalmas arra, hogy egy ilyen jelentőségű gazdasági struktúraváltás és egy új ipari-szolgáltató központ helyszínéül szolgáljon.
A projekt alapfeltétele, hogy hozzájáruljon a kistérség és a régió stratégiai céljaihoz, ez azonban nem csak a munkahelyteremtést, hanem ipari szerkezetváltást, termelő és szolgáltató cégek, magas hozzáadott értékű iparágak betelepítését, a már működő vállalkozások segítését és a helyi adóbevételek növelését, valamint a város közepén fekvő "tájseb" hasznosítását is jelenti, amit a város gazdaságfejlesztési programja fontos megoldandó problémaként említ.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Észak- Magyarországi Operatív Program keretén belül valósul meg (ÉMOP 1.1.1/2/D/2009.)